Oddział ChorÓb Płuc I Leczenia Raka Płuc - Choroby płuc, Ul Seminaryjna 1

no image Bydgoszcz to miasto, w którym znajduje się 1205 placówek medycznych. Jedną z nich można znaleźć przy Ul Seminaryjna 1, 85-326. Oddział ChorÓb Płuc I Leczenia Raka Płuc to jest dokładna nazwa tej jednostki medycznej. Choroby płuc to jest ich specjalizacja. Kujawsko - Pomorskie Centrum Pulmonologii W Bydgoszczy to organ sprawujący piecze nad tą jednostką.
Oddział Chirurgiczny Ogólny - Chirurgia ogólna, Ul Wyspiańskiego 21 screen

Oddział Chirurgiczny Ogólny - Chirurgia ogólna, Ul Wyspiańskiego 21

Bielsko-Biała to miasto, w którym funkcjonuje 596 placówek medycznych. Jedną z nich jest placówka, którą można...