Oddział Dermatologii - Wenorologia, Ul Piotra Skargi 9-11

no image Szczecin to miejscowość, w której znajduje się 834 placówek medycznych. Jedną z nich jest placówka znajdująca się przy Ul Piotra Skargi 9-11, 70-965. Oddział Dermatologii to jest dokładna nazwa tej jednostki medycznej. Wenorologia to jej specjalizacja. 109 Szpital Wojskowy Z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej to organ sprawujący piecze nad tą jednostką.
Oddział Chirurgiczny Ogólny - Chirurgia ogólna, Ul Wyspiańskiego 21 screen

Oddział Chirurgiczny Ogólny - Chirurgia ogólna, Ul Wyspiańskiego 21

Bielsko-Biała to miasto, w którym funkcjonuje 596 placówek medycznych. Jedną z nich jest placówka, którą można...