Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - Rehabilitacja neurologiczna, Ul Os Marysin 1

no image Piaski to miasto, w którym znajduje się 19 placówek medycznych. Jedna z nich znajduje się przy Ul Os Marysin 1, 63-820. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej to jest nazwa tej jednostki medycznej. Rehabilitacja neurologiczna to jej specjalizacja. Boni Fratres Marysiniensis Sp z O o Szpital Zakonu Bonifratrów Św Benedykta Menni W Piaskach to organ sprawujący piecze nad tą jednostką.
Klinika Chorób Wewnętrznych I Gastroenterologii - Hepatologia, Ul Wołoska 137 screen

Klinika Chorób Wewnętrznych I Gastroenterologii - Hepatologia, Ul Wołoska 137

Mokotów to miasto, w którym znajduje się 269 placówek medycznych. Jedna z nich znajduje się przy Ul Wołoska 137,...
Returning - Leukemia Research Foundation screen

Returning - Leukemia Research Foundation

W corocznym charytatywnym programie hrabstwa King wzięła udział instytucja filantropijna Leukemia Research...