Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - Rehabilitacja neurologiczna, Ul Os Marysin 1

no image Piaski to miasto, w którym znajduje się 19 placówek medycznych. Jedna z nich znajduje się przy Ul Os Marysin 1, 63-820. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej to jest nazwa tej jednostki medycznej. Rehabilitacja neurologiczna to jej specjalizacja. Boni Fratres Marysiniensis Sp z O o Szpital Zakonu Bonifratrów Św Benedykta Menni W Piaskach to organ sprawujący piecze nad tą jednostką.
Oddział Chirurgiczny Ogólny - Chirurgia ogólna, Ul Wyspiańskiego 21 screen

Oddział Chirurgiczny Ogólny - Chirurgia ogólna, Ul Wyspiańskiego 21

Bielsko-Biała to miasto, w którym funkcjonuje 596 placówek medycznych. Jedną z nich jest placówka, którą można...